Önde gelen ırklar

 

Ağustos 2012 – Hırvatistan’da harika Rab adasında tatil. Tüm ayrıntılar burada...


Ev hayvanlarımız da yanımızdaydı pek tabii...
Tüm ayrıntılar ve daha çok resim burada...

 


August 2012 - in Kasachstan wurde in der Jagdzeitschrift "Ветер Странствий"! ein Artikel über die Blattzeit veröffentlicht. Einzelcheiten hier...

 

 


 

Ciğer renk alacanın alman kısatüylü tazıda ve tüm varyantları
 
Son zamanlarda alman kurzhaar soyunun ciğer ve siyah-beyaz alacaları modern oluyor. Daha erken zamanlarda bu köpekler prusya kurzhaar olarak adlandırılıyorlarmış. 1907 yılında Dr. Vehter alman kurzhaar’ın pigmentini ve göz rengini geliştirme kararını aldı. O soyun simini Prusya siyah-beyaz bayrak renginden dolayı seçmiş.

Dr. Vehter bugünkü kurzhaar’ın atalarını Arkwright soyundan siyah pointer ile çiftleştirmiş. Bunan sonuç olarak kahverengi alacalı köpeklerlede çiftleşme olmuş, ve onlarda prusya kurzhaar soy ağıcı kitabında tarif edilmiştir. Alaca bu şekilde tarif edilmiş “...ciğer, siyah-beyaz, siyah lekeli, ve aynı zamanda siyah kanın evlatların diğer alacaları”.

1933 eğiticilerin iki toplumuda eşit haklara sahip olmuşlar ve «Alman köpek çoğaltma Rayh Federasyonu» entegre olmuşlar. 1934 yılına eşit haklarla «prusların» alman kurzhaar soy kitabında kayıt hakkı verilmesi için dilekçe verilmiştir. O zamana kadar onlar buna özel ayrı sayfalarda tarif ediliyorlarmış. Soy kitabında 1934 yılından itibaren şu okunabilir: «Bizim soy kitabımızda «Prusya kurzhaar» ayrı kayıd yapılmıştır köpekler için, onlar siyah pointer erkek bireyi Arkwright cinsinden “Kilian von Kanatsche» adlı köpek (Prusya’nın doğu bölgesinden – Kanotenstamm’dan gelme) veya siyah dişi birey aynı cinsten «Beechgrove-Beß» adını taşıyan, ve onların velileri yedi kuşakta tam ciğer renktendirler. Dr. Vehter bu dişi köpeği 28 önce İngiltereden getirdi...»

1938 prusya kurzhaar cinsi artık soy kitabında anılmamaktadır. Bu köpekler artık ciğer renkli veya siyah-beyaz alacalı alman kurzhaar olarak kayıd ediliyorlarmış. Sadece onların ataları prusya kurzhaar’ın temsilcileri olarak anılıyormuş. O zamandan beri prusya kurzhaar’ı alman kurzhaar soyunda devam etmektedir, ve son yıllarda cok talep sayesinde tekrardan ve yeniden doğuşunu yaşıyor.


Bugünde ciğer ve siyah-beyaz lekeler
 
Bu arada alman drahthaar’ın siyah-beyaz lekeleri prusya kurzhaar’ın birleşiminin sonucudur. Lakin tam ciğer rengi drahthaar soyunda istenilmiyor. Aynı zamanda kahverengi ve siyah-beyaz drahthaar’ı çifleştirmek yasaktır, ziraa bu durumda küçük köpeklerin arasında tam ciğer renkli köpeklerde olacaktır.

Kurzhaar’ın yanında durum tam olarak değişiktir. Burada tam ciğer rengi kabul edilir ve iki ciğer renkli köpeklerin çiftleştirilmesi sorun değildir. Buna rağmen tam ciğer rengi uzun zaman ünlü değilmiş avcıların arasında ve sadece bazı çoğaltma yerleri bu eskiden kalma mirası korumak için çaba sarfediyormuş.
Bugün çok net olarak aşağıda gösterilen rakkamlar gözetleniyordur:

 

Köpeklerin alacaları ve renklerin yüzdesi 1972 yılında:

tam kahverengi 29%
kahverengi alacalı / lekeli / alacalı 64,25%
ciğer rengi 0,86%
siyah-beyaz / lekeli / alacalı 5,82%
beyaz 0,07%

 

 

Köpeklerin alacaları ve renklerin yüzdesi 2008 yılında:

tam kahverengi 23,09%
kahverengi alacalı / lekeli / alacalı 53,13%
ciğer rengi 3,85%
siyah-beyaz / lekeli / alacalı 19,38%
beyaz 0,55%

 
Son yıllarda siyah-beyaz alacanın tercihi gözardı edilemez ve tahminlere göre talepler gelecektede artacaktır.

 

Alman kısatüylü tazı, German Shorthaired Pointer ve English short haired pointer

Şu anda alman kısatüylü tazı soyunun temsilcileri (alman kurzhaar), alman kurzhaar federasyonu standartalrına göre tarif edilmiş (DKV) ve kuiak kitabında tarif edilmişler yaklaşık 12.000 sayıya ulaşıyor, Almanya toprakları dışındakiler ise yaklaşık 250.000 sayı kısatüylü tazı varolmaktadır, ve onlar ‘orijinanal’ alman kurallara göre değişik tarif edilmiş olanlar ise German Shorthaired Pointer adını taşıyorlar. Bu köpekler başlangıç olarak alman kısatüylü tazıdan geliyorlar, lakin onların çoğalım standartları birbirinden çok değişiktir.
Örneğin, ingiliz standartı ciğer rengini standart olarak kabul eder, ziraa ingiliz alman kısatüylü tazı federasyonun kuruluşu prusya ve alman kurzhaar’ın birleştirilmesinden sonra gerçekleştirilmiştir. Amerikan standartı tam aksine ciğer rengini kabul etmiyor, ziraa bu birleşimden önce kurulmuştur.


Bu günkü German Shorthaired Pointer soyun temsilcileri bizim alman kurzhaar’dan vücut yapıdanda ayrılır, ziraa genelde onlar temelde Field-trial ve Bird-dogs uzmanlarıdır. Üniversal köpeğin çok yönlü özellikleri, yani versatile dog, çoğu ülkelerde aranmamış öylede istenmemiştir. Ona rağmen Amerika’da alman kurzhaar’ın federasyonunda (DKV) üye olan çoğaltma yerleri vardır, ve onlar onun kurallarına göre köpek çoğaltıyorlar. Bu yüzden orada kendi özellikleri ile mükkemel köpekler görülebilir ve çılgınca güzel beyaz-siyah ve ciğer rengi köpekler.

 


Arfa vom Engelsheim

 

 

 

 

 

Kullanılan kısaltmalar:

D1: ilk bahardaki sınavda «Derby»kazanılan yer 1.
S1: sonbaharki sınavda «Solms» kazanılan yer 1.
VGP1: federal sınavda heryönde av uyumluluğunda kazanılan yer 1.
IKP: Uluslararası alman kısa tüylü tazı yarışmaları
KS-: verilen seleksiyon sınavı Dr. Kleeman
LN veya SI: ses teyidi
BTR: aportun gerçekliğini teyid etme
HN: sertliğin teyid edilmesi
VBR: kaybolmuş eşyanın bulunmasının teyidi
VSwP: Erken av hayvanlarının bulunması sınavı
FW: eksterior notu g- gut (iyi), sg- sehr gut (çok iyi), v-vorzüglich (mükemmel).

Eksterior notları «mükemmel» 18 aylık köpeklerden daha genç köpeklere verilemez. Maksimum not eksterior için 18 aylık köpeklerden daha genç köpeklere «çok iyidir
».