Интересно

 

 

Август 2012 – Ваканция в Хърватска на прекрасния остров Раб. Всички подробности тук...


Нашите питомници естествено бяха с нас...
Всички подробности и повече снимки тук...

 Произход на черната окраска на немската късокосместа хрътка във всичките й вариации  

 
В последно време за породата немски курцхаар става все по-модерна черната и черно-бялата окраска. По-рано тези кучета били наричани пруски курцхаари. През 1907 г. доктор Вехтер реши да подобри пигмента и цвета на очите на немския курцхаар. Той избрал името на породата заради черно-белия цвят на пруското знаме. 

Доктор Вехтер кръстосал предците на съвременния курцхаар с черния пойнтер от породата Arkwright. Като резултат от това чифтосване имало и кучета с кафява окраска, които също били вписани в племенната книга на пруския курцхаар. Окраската била дефинирана по следния начин: “...черна, черно-бяла, черна с петна, а също така и други окраски на потомците на черната кръв”.

През 1933 г. и двете общества на кинолозите получили равни права и били интегрирани във «Федерацията на Райха за развъждането на немски кучета». През 1934 г. било подадено ходатайство да се разреши пълноценното записване  на «прусите» в племенната книга на немския курцхаар. До тогава те се споменавали в специално отделени за това страници. В племенната книга от 1934 г. може да се прочете следното: «В нашата племенна книга под името «Пруски курцхаар» е въведена отделна запис за кучета, които са произлезли от мъжкия индивид на черния пойнтер от породата Arkwright на име “Kilian von Kanatsche» (произлязъл от източния регион на Прусия – Kanotenstamm) или от черния женски индивид от същата порода на име «Beechgrove-Beß», чиито родители от седем поколения имали изключително черна окраска. Доктор Вехтер докарал това женско куче преди 28 г. от Англия...»

През 1938 г. породата пруски курцхаар повече не е упомената в племенната книга. Тези кучета се вписвали, като немски курцхаар с черна или черно-бяла окраска. Само техните родители се споменавали, като представители на пруския курцхаар. От тогава пруския курцхаар продължава да съществува в породата немски курцхаар, а през последните години благодарение на голямото търсене преживява отново своето възраждане.

Черната и черно-бялата окраска днес

Между другото черно-бялата окраска на немския дратхаар е също резултат от примеса на пруския курцхаар. Но напълно черния цвят в породата дратхаар е нежелан. Също така е забранено кръстосването на кафяв и черно-бял дратхаар, защото в такъв случай в кучилото ще присъстват и кученца с изцяло черна окраска.

По съвсем друг начин изглежда ситуацията при курцхаара. Тук изцяло черната окраска се допуска и кръстосването на два черни индивида не е проблем. Въпреки това дълго време изцяло черната окраска не е била особено популярна сред ловците и само някои развъдници влагали своите усилия, за да съхранят това наследство от миналото.

А в днешно време много ясно се проследява следната тенденция:

 

Окраска на кученцата през 1972 в проценти:

изцяло кафява 29%
кафяво пъстра / с петна / прошарена 64,25%
изцяло черна 0,86%
черно-бяла / с петна / прошарена 5,82%
бяла 0,07%

 

 Окраска на кученцата през 2008 в проценти:

 

изцяло кафява 23,09%
кафяво-пъстра / с петна / прошарена 53,13%
изцяло черна окраска 3,85%
черно-бяла / с петна / прошарена 19,38%
бяла 0,55%

 

През последните години не може да не се забележи увеличеното търсене на черно-бялата окраска и съдейки по прогнозите търсенето ще нараства и занапред.

 

Немска късокосместа хрътка, German Shorthaired Pointer и English short haired pointer

В дадения момент броя на представителите на породата немска късокосместа хрътка (немски курцхаар), описани съгласно стандарта на федерацията на немския курцхаар (DKV) и вписани в племенната книга, възлизат приблизително на 12.000 екземпляра, докато извън територията на Германия съществуват около 250.000 късокосмести хрътки, които за разлика от видовете описани съгласно “оригиналните” немски правила, се наричат German Shorthaired Pointer. Тези кучета първоначално произлизат от немската късокосместа хрътка, но стандартите за тяхното размножаване се различават много едни от други.

Например, английският стандарт приема черната окраска, тъй като английската федерация на немската късокосместа хрътка е основана след обединяването на пруския и немския курцхаар. Американският стандарт напротив не признава черната окраска, тъй като е сформиран преди това обединяване.

 

Днес представителите на породата German Shorthaired Pointer се различават от нашия немски курцхаар и по телосложението си, тъй като представляват основно специалисти по Field-trial и Bird-dogs. Многостранните черти на универсалното куче, т.е. versatile dog, в много страни са, както не потърсени, така и не желани. Въпреки това и в Америка има развъдници, които участват във федерацията на немския курцхаар (DKV), които развъждат кучета съгласно правилата й. Затова там могат да се видят много великолепни със своите качества и безумно красиви черно-бели и чисто черни кучета.

 


Arfa vom Engelsheim

 

 

 

Използвани съкращения:

D1: на пролетния изпит «Derby» е спечелено 1. място
S1: на есенния изпит «Solms» е спечелено 1. място
VGP1: на федералния изпит за всестранна пълноценна пригодност за лов е спечелено 1. място
IKP: Международни състезания за немска късокосместа хрътка
KS-: издържан изпит за селекционен отбор на доктор Клееман
LN или SI: потвърждаване на гласа
BTR: потвърждаване достоверността на апорта
HN: потвърждаване на строгостта
VBR: потвърждаване откриването на изгубена вещ
VSwP: Изпит за издирване на ранен дивеч
FW: оценка за екстериор g- gut (добър), sg- sehr gut (много добър), v-vorzüglich (превъзходен).
Оценка за екстериор «превъзходен» може да се дава на кучета на възраст не по-малки от 18 месеца. Максималната оценка за екстериор за кучета по-малки от 18 месеца е «много добър».